Back To Top

Temmuz 2018

Plastik sentetik ve yarı sentetik malzeme veya nesneleri tanımlayan genel bir kelimedir. Plastik Yunanca plastisite (kalıplanmış) kelimesinden türetilmiştir. Üretim sırasında kalıp içine yerleştirilen maddenin kalıbın şeklini alması nedeniyle bu ismi almıştır. Plastiği kim icat etti Plastik, İngiltere Birmingham’da,  “Parkesin” adıyla, nitroselüloz, kâfur ve